Column ‘Uitgezomerd’ op die heerlijke website Frankrijk.nl!